Tekststørrelse: aaa

SITES 2006

SITES (Second Information Technology in Education Studies) er initiert av the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). SITES 2006 er en internasjonal undersøkelse hvor ca. 20 land deltar. Undersøkelsen fokuserer på bruk av IKT i undervisnings- og læringspraksis.

Prosjektleder

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering